top of page

Grow Active

Grow Active - ไคโตซาน

Grow Active ไคโตซานคุณภาพ ผลิตจากไคโตซานเกรดดีที่สุด ความเข้มข้นสูง เหมาะกับพืชผล พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดเนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นไบโอโพลิเมอร์ ช่วยให้พืชแข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรคให้กับพืช ปรับสภาพดิน เพิ่มผลผลิต ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ จากเปลือกกุ้ง ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อคน พืช และสัตว์ สัมผัสได้โดยตรงไม่เป็นอันตราย

 

คุณประโยชน์

 1. ช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเพาะปลูก เสริมสร้างราก ควบคุมการปล่อยแร่ธาตุและสารอาหารให้พืช

 2. เคลือบเมล็ดพืชเพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด

 3. กระตุ้นการเจริญเติบโต เพิ่มปริมาณช่อดอกและขนาด

 4. เพิ่มความแข็งแรงและต้านทานโรคพืช ช่วยป้องกันและยับยั้งโรคพืช เช่น โรคเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย และโรคแมลง เป็นต้น

 5. ช่วยยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตทางการเกษตร เมื่อใช้เคลือบบนผิวผักและผลไม้

 6. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ลง เนื่องจากพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยที่มีอยู่ในดิน อยู่แล้วได้ดีขึ้น ทำให้ประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ย และลดปัญหาของสภาพดินเสื่อมโทรมที่ เกิดจากการใช้งานปุ๋ยเคมี

 7. ไคโตซานเป็นสารธรรมชาติ 100% ไม่มีพิษสะสมต่อพืช ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการส่งออกที่เน้นด้านอาหารปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

 1. การปรับสภาพดินใช้ Grow Active ไคโตซาน 500ซีซี ผสมน้ำสะอาด 200ลิตร ฉีดพ่นหน้าดินให้ทั่วในพื้นที่ 1 ไร่

 2. สำหรับเพิ่มอัตราการงอกเมล็ด ผสมโกรแอคทีฟ 1 ลิตรในน้ำ 10 ลิตร แช่เมล็ด 1 ชั่วโมงหลังจากนั้น ทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนนำไปหว่านเพาะปลูก แผ่นฟิล์มไคโตซานจะช่วยเคลือบป้องกันเมล็ดจากแมลงและเชื้อรา

 3. สำหรับผสมกับปุ๋ยเพื่อเสริมประสิทธิภาพ ผสมโกรแอคทีฟ 500 ซีซี กับน้ำ 1 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปผสมกับปุ๋ย 100 กก. ผสมให้เข้ากันและทิ้งไว้จนแห้ง ไคโตซานจะช่วยให้ปุ๋ยค่อยๆ ปล่อยสารอาหารสู่พืชอย่างสม่ำเสมอ และยังช่วยปรับสภาพดินอีกด้วย

 4. สำหรับพืชที่เป็นโรค ผสมโกรแอคทีฟ 100 ซีซี-150 ซีซี ในน้ำ 20 ลิตร ผสมกับยาเคมีที่ใช้อยู่ประจำ ก่อนใช้ฉีดพ่น

 5. ใช้สำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มความงอกงาม เหมาะสำหรับเมล็ดพันธุ์ประเภท โดยผสมโกรแอคทีฟ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่เมล็ดเป็นเวลา 12-24 ชั่วโมง ก่อนที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ในดิน

 6. สำหรับพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยฉีดพ่นที่ใบและลำต้นทุก 7-10 วันหลังปลูกจนกว่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว

 7. สำหรับต้นไม้ ผลไม้ โดยผสมโกรแอคทีฟ 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้อาหารทางใบในตอนเช้าหรือตอนเย็นทุก 7-10 วัน

 8. สำหรับการทำนาข้าว โดยผสมโกรแอคทีฟ 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่เมล็ดก่อนจะหว่าน 14 วัน เร่งการเจริญเติบโต โดยพ่นเบาๆ ใช้ใหม่เมื่อข้าวอยู่ที่ 1 , 2 และ 4 ของเดือน เวลาใช้ควรอยู่ในเวลาเช้าหรือเย็น

GrowActive 1L.

รับผลิตในแบรนด์ของคุณ

ในปัจจุบันมีความต้องการใช้ไคโตซานในด้านเกษตรอย่างมาก เนื่องจากมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ศึกษาถึงคุณประโยชน์ของไคโตซานในการใช้ทางการเกษตร ได้สรุปว่าไคโตซานมีส่วนช่วยพืชในการเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทานต่อต้านโรคพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อรา ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ปรับปรุงสภาพดินและยังช่วยยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวเมื่อนำมาใช้เคลือบผิวของผักผลไม้ ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีและยาลดน้อยลงรวมถึงคุณสมบัติที่ปลอดสารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เป็นที่ต้องการของเกษตรกร ดังนั้นเราจึงรับผลิตไคโตซานน้ำในแบรนด์ของคุณเอง ตามสูตรที่กำหนด ภายใต้มาตราฐานการรับรอง GMP 

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ การรับผลิตไคโตซานน้ำหรือเอกสารเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ 

 

สีของผลิตภัณฑ์ไคโตซานน้ำ

Turbidity (NTU)

      < 30                  

      < 30

      < 30

      < 30

      < 30

      < 30

      < 30 

Natural Color

      

Viscosity (cPs)

10-30                       

300-500

1,000-2,500

LC2/1C3CF

10,000-15,000

LC2/1K3KF

70,000-90,000

Viscosity Range 

Product Code

    LC2/5F                       

    LC2/10F

    LC2/3060F

    LC2/1C3CF

    LC2/3C1KF

    LC2/1K3KF

    LC2/3K4KF

chitin and chitosan
bottom of page