ผลิตภัณฑ์ของเรา

วัตถุดิบจากทะเล

เปลือกกุ้งอบแห้ง

กำลังการผลิต 100 ตัน/ปี

เกรด อุตสาหกรรม (DSS)

แกนปลาหมึก
กำลังการผลิต 20 ตัน/ปี
เกรด อุตสาหกรรม
 (DSQ) 

เปลือกปูม้า

กำลังการผลิต 100 ตัน/ปี

เกรด อุตสาหกรรม (DCR1)

เกล็ดปลากระพง

กำลังการผลิต 140 ตัน/ปี

เกรด อุตสาหกรรม (DFS1)

เกล็ดปลานิล

กำลังการผลิต 240 ตัน/ปี

เกรด อุตสาหกรรม (DFS2)

เกล็ดปลายี่สก

กำลังการผลิต 140 ตัน/ปี

เกรด อุตสาหกรรม (DFS3)

Ossein ปลากระพง

กำลังการผลิต 160 ตัน/ปี

เกรด อุตสาหกรรม (DOS1)

Ossein ปลานิล

กำลังการผลิต 120 ตัน/ปี

เกรด อุตสาหกรรม (DOS2)

Ossein ปลายี่สก

กำลังการผลิต 160 ตัน/ปี

เกรด อุตสาหกรรม (DOS3)

ไคติน ไคโตซาน

SSA2P1.jpg

ไคตินกุ้ง
กำลังการผลิต 10 ตัน/เดือน
เกรด อุตสาหกรรม
(SSA1P1)
เกรด อาหาร (SSA1P1F)

SS-A1-90,3K-4KF.jpg

ไคโตซานกุ้ง (High MW)
กำลังการผลิต 6 ตัน/เดือน
เกรด อุตสาหกรรม
(SSA190/3K5K)
เกรด อาหาร (SSA190/3K5KF)
 

SS-A1-90,5F.png

ไคโตซานกุ้ง (Low MW)
กำลังการผลิต 4 ตัน/เดือน
เกรด อุตสาหกรรม
(SSA190/5)
เกรด อาหาร (SSA190/5F)

 

HD1P.png

HD1P (Ultra High Density Chitosan)
กำลังการผลิต 4 ตัน/เดือน
เกรด อาหาร
(HD1P)

 

SQA1P1.jpg

ไคตินปลาหมึก
กำลังการผลิต 8 ตัน/ปี
เกรด อุตสาหกรรม
(SQA1P1)
เกรด อาหาร (SQA1P1F)

SQ-A1-90,1000.jpg

ไคโตซานปลาหมึก (High MW)
กำลังการผลิต 5 ตัน/ปี
เกรด อุตสาหกรรม
(SQA190/1K5K) 
เกรด อาหาร (SQA190/1K5KF)
 

SQ-A1-90,5F.png

ไคโตซานปลาหมึก (Low MW)
กำลังการผลิต 5 ตัน/ปี
เกรด อุตสาหกรรม
(SQA190/5) 
เกรด อาหาร (SQA190/5F)
 

การเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร

GrowActive 1L.jpg

GrowActive - พืช
กำลังการผลิต 200 ตัน/เดือน
รหัสผลิตภัณฑ์
(GA1)

GrowActive - สัตว์
กำลังการผลิต 200 ตัน/เดือน
รหัสผลิตภัณฑ์
(GA2)

หัวกุ้งอบแห้ง
กำลังการผลิต 100 ตัน/เดือน
รหัสผลิตภัณฑ์
(DSS)

OPENING HOURS

MONDAY - SATURDAY

8.00AM - 5.00PM

 

 

ADDRESS

Marine Bio Resources Co.,Ltd
88 Moo 4 , Nadee, Muang, Samutsakhon, 74000, Thailand

Tel :  +66 34 119893, +66 34 834901-2, 

         +66 81 8196685, +66 81 0087662
Fax : +66 34 119894
Email : info@mbrthailand.com

FIND​ US

  • Wix Facebook page
  • unnamed.png