top of page

การประยุกต์ใช้ไคโตซาน

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • ย่อยสลายได้

 • ธรรมชาติและปลอดสารพิษ

 • ยาต้านจุลชีพ

 • ประจุบวก

 • หล่อลื่น

 • ป้องกันการขึ้นรูปฟิล์มที่มีรูพรุน

 • ห้ามเลือด

 • ทำให้เป็นส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน

 • หนา

 • ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ

 

อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับย่อยไขมัน และลดโคเลสเตอรอลทำให้ติดกับดัก

 • ใช้เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์

 • เส้นใยอาหารจากธรรมชาติ

 • ตัวต้านเชื้อแบคทีเรีย

 • ผิวหนังเทียมสำหรับบาดแผล

 • การสมานแผล

 • การขึ้นรูปฟิล์มที่มีรูพรุน

 • คอนแทคเลนส์ 

 • ปรับปรุงเส้นผมให้เงางามและนุ่มนวล

 • สบู่ทำความสะอาดผิวหน้าและบำรุง

อุตสาหกรรมอาหาร

 • การเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อ 

 • การถนอมอาหาร Link: (1) 

 • โรงงานแปรรูปอาหารสำหรับเพิ่มโปรตีน

 • กลิ่นรีดิวซ์ในโรงงาน

 • ความใสสะอาดของไวน์ Link: (1)

อุตสาหกรรมการเกษตร

 • บำรุงดินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

 • สารเติมแต่งอาหารสัตว์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอาหารและเพิ่มความเร็วของอัตราการเจริญเติบโตสำหรับสัตว์ปีก

 • ลดมลพิษทางน้ำจากอาหารโดยการเคลือบ

 • กลิ่นรีดิวซ์ในฟาร์ม

 • การบำบัดน้ำเสียและทำให้ใสขึ้น Link: (1) (2) (3) 

 • การเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่จะปรับปรุงการงอก

 

ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • การเคลือบอาหารสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคงตัวและมีผลทำให้อัตราการสูญเสียน้อยลง

 • การใช้ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต

 • การใช้ไคโตซานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการลอกคราบ

 • การใช้ไคโตซานในด้านการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

 • การใช้ไคโตซานในการกำจัดของเสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • การควบคุมและลดปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยง

 • การเพิ่มอัตราการรอดและความทนทานต่อความเครียดของสัตว์น้ำวัยอ่อน

 

อุตสาหกรรมอื่น ๆ

 • สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำ

 • กลิ่นรีดิวซ์ในเสื้อผ้าและอื่น ๆ

 • การปรับปรุงคุณสมบัติกระดาษ เช่น ความแข็งแรง ต้านทานน้ำและลดเลือด

 • สารที่ใช้ยึดเหนี่ยวสำหรับสร้างยาสูบ

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมผ้าและเสื้อผ้าด้วยยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

 • วิศวกรรมเนื้อเยื่อ

bottom of page